wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Rozliczamy dotacje

Kontakt

Ostatnie aktualności

Rozliczamy dotacje

Na tej podstronie dowiecie się więcej o dotacjach. Skąd , kiedy i i ile środków możecie pozyskać, i co najważniejsze czy możecie za nie zakupić sprzęt fotograficzny.

Poniżej krótki spis treści, jeśli już coś wiecie o dotacjach to kliknijcie na punkt 3 i 4 , by dowiedzieć się w czym dokładnie możemy Wam pomóc.


1. 
Jakie dotacje są dostępne ?
2. Kto może dobiegać się o dotację ?
3. 
Jak wygląda proces uzyskania dotacji ?
4. Czy możliwa jest dotacja na sprzęt fotograficzny lub filmowy ?
5. Co powinien zawierać biznesplan dla firmy foto-video ?
6. Jakie są formalności przy zakupie sprzętu ?

 


Jakie dotacje są dostępne ?

Na rynku funkcjonuje kilka projektów,  w ramach których można pozyskać bezzwrotną dotację ze środków Unii Europejskiej. Najbardziej popularne to te na otwarcie własnej działalności, gdzie plusem jest  brak wkładu własnego. Kwota pozyskanych środków finansowych takiego dofinansowania to 6-krotność średniej krajowej. W przypadku dużej innowacyjności można ubiegać się o wyższe kwoty, jednak związane to będzie z opracowaniem szczegółowego biznes planu, oraz najczęściej z wkładem własnym na poziomie nie mniejszym niż 20%.


Kto może dobiegać się o dotację ?

Osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej może na ten cel pozyskać aż do 40 tys. zł z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
Na tą kwotę składa się bezzwrotna dotacja na założenie własnej firmy oraz inne formy wsparcia, np. dofinansowanie składek ZUS.

O taką dotację mogą ubiegać się osoby, które przez okres roku przed przystąpieniem do projektu nie miały zarejestrowanej działalnościgospodarczej oraz nie mają zaległości w opłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Nie może też toczyć się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.
W grupie osób spełniających powyższe warunki można wyodrębnić dodatkowe kryteria w wyborze beneficjentów, mowa tu o wsparciu dla :
-osób, które mają największe trudności związane z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy; pozostają bez pracy przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
-kobiet (w tym powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
-osób do 25. roku życia,
-osób niepełnosprawnych,
-osób po 45. roku życia,
-osób zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie,
-osób z  miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

W celu ustalenia czy dana osoba spełnia wymogi, konieczne do  ubiegania się o dotację należy skontaktować się z instytucją realizującą dany projekt ( najczęściej jest to Powiatowy Urząd Pracy), w ramach którego chciałaby otrzymać pomoc.

Projektów realizowanych jest bardzo dużo, każdy z nich przewiduje inną grupę docelową.

Poza finansowaniem zakupu sprzętu wsparcie można uzyskać również na innych płaszczyznach. Takie wsparcie może polegać na:
-doradztwie oraz szkoleniach z wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (np. w zakresie podatków, ubezpieczenia, prawa pracy, obowiązków BHP, prawa handlowego, marketingu itp.),
-finansowym wsparciu pomostowym wypłacanym w okresie do 6 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy).


Jak wygląda proces uzyskania dotacji ?

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w miejscowych ośrodkach samorządowych, lub w wytypowanych Powiatowych Urzędach pracy.


Należy pamiętać, że uwzględniane będą wnioski kompletne, tj. ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, i prawidłowo sporządzone oraz złożone we wskazanym przez ośrodek terminie i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1)    spełnianie przez wnioskodawcę określonych powyżej kryteriów doboru kandydatów do udziału w programie,
2)    kolejność złożenia wniosku,
3)    kryteria oceny formalnej i merytorycznej, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej.
4)    bilans ekonomiczny wynikający z biznes planu


Czy możliwa jest dotacja na sprzęt fotograficzny lub sprzęt filmowy ?

Tak, w ostatnich latach zauważamy wzrost ilości zapytań o sporządzenia wyceny na sprzęt foto-video, które stanowią składową  biznesplanu na drukach będących częścią wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo ilość zrealizowanych zamówień daje nam prawo sadzić, że wnioski o dofinansowanie własnej działalności opartej na świadczeniu usług z szeroko rozumianego rynku foto-video są pozytywnie rozpatrywane przez poszczególne urzędy.


Co powinien zawierać biznesplan dla firmy foto-video ?

Na pewno musicie dokonać analizy rynku, na którym chcecie działać. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim aspekty społeczny i ekonomiczny.


Należy przeanalizować konkurencję, siłę przetargową nabywców. Najlepiej operować konkretnymi danymi, czyli pisać, kto oferuje jakie usługi i za ile. W tym celu warto wysłać zapytania do konkurencyjnych firm podając konkretne parametry zlecenia, gdyż w branży foto-video wycena wielu usług jest traktowana indywidualnie.

Ważna jest również analiza SWOT ( czyli Mocne Strony, Słabe Strony, Szanse i Zagrożenia). W tym wypadku musicie brać pod uwagę przede wszystkim uwarunkowania mikroekonomiczne. Nie należy też przedstawiać tej analizy w taki sposób, że po pierwszym miesiącu działalności konkurencja zniknie. Przede wszystkim podkreślcie Wasze zalety, ale na pewno znajdą się jakieś słabsze strony, o których też trzeba wspomnieć. Konieczne jest również przeanalizowanie stopnia bezrobocia w danej miejscowości. Ważne, aby pamiętać, że w mocnych i słabych stronach piszecie bezpośrednio o Waszych cechach, nie analizujecie w tych punktach rynku. W szansach i zagrożeniach rozważa się sprzyjające i zagrażające czynnikiotoczenia.

Po przeprowadzonej analizie pamiętajcie by wskazać ścieżki i kroki jakie podejmiecie by zniwelować zagrożenia rynku i sposoby przezwyciężenia swoich słabych stron.

Jeśli chodzi o zestawienie sprzętu,  jakiego zakup chcemy uwzględnić w biznesplanie, to należy kierować się komplementarnością. Czyli jeśli do body dokupujemy różne obiektywy to staramy się by one wzajemnie się uzupełniały w zakresie np. ogniskowych lub światło siły. Należy również pamiętać o akcesoriach, takich jak blendy, statywy, czy filtry. Jeżeli będziesz miał/miała pytania co do rodzaju i modeli sprzętu, służymy bezpłatnym DORADZTWEM.


Jakie są formalności przy zakupie sprzętu ?

Mamy bardzo duże doświadczenie w zaopatrzeniu klientów korzystających z dotacji. Nasza pomoc w uzyskaniu dotacji, to stworzenie dla Was takiej oferty, która uwzględnia zmiany w dostępności sprzętu w trakcie weryfikacji wniosku. Musicie pamietać, że w naszym sklepie zaopatrzycie się we wszytko co potrzebne jest do realizacji filmu. Zarówno sprzęt  - hardware jak i oprogramowanie - software. Jednocześnie dołożymy wszelkich starań abyście mogli bez problemu rozliczyć wydatkowane środki. Zarówno na płaszczyźnie sprzętowej jak i wdokumentacji.

POWODZENIA !!!


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu